Mario Tetris 3


(More game types: 1 Player, Flash, Mario, Puzzle, Tetris)
Description of Mario Tetris 3 game:
Play Tetris with Mario blocks.

Move and turn blocks with arrows.
Mario Tetris 3 Add this media to your blog, MySpace or website!
frivjogo | frivjogo new games | frivjogo most games | frivjogo recent games | frivjogo raft wars | frivjogo pool | frivjogo commando 2 | frivjogo car | Friv | Friv Games | Friv Html5 | Y8 | Y8 Games | Kizi | Mafa
Copyright © 2010 Games frivjogo.